HOUSING APART TOGETHER


In de dorpskern

Projectontwikkeling Dreef 10, Zomergem

In het dorpscentrum van Zomergem komt de oude jongensschool vrij, wat een ideale locatie is voor nieuwe woningen. Op vraag van het gemeentebestuur schrijft de intercommunale Veneco een architectuurwedstrijd uit voor de aankoop en ontwikkeling van deze locatie, met respect voor het bestaande karakter van de school. Het team van Dierendonckblancke architecten, landschapsarchitect Lieve Van De Ginste en projectontwikkelaar Arlo nv wordt laureaat. Anno 2019 zijn de gebouwen in uitvoering.

Centraal in het project wordt de vroegere speelplaats in ere hersteld met enkele grote bomen. Op de speelplaats krijgen alle woningen hun voordeur en kunnen de kinderen samen spelen of de bewoners samenkomen. Vooraan op de site zijn alle parkeerplaatsen gebundeld en is een kleinere gemeenschappelijke overdekte buitenruimte voorzien. Twee hogere bestaande gebouwen - waaronder de voormalige onderwijzerswoning - worden gerenoveerd tot respectievelijk twee woningen en drie appartementen. Andere lagere schoolgebouwen worden vervangen door acht nieuwbouwwoningen met private tuin. Een nieuwe doorlopende luifel aan de voorzijde vormt de overgang tussen de private woningen en de speelplaats, en tegelijk een verwijzing naar de oorspronkelijke gebouwen.