HOUSING APART TOGETHER


Samen erfgoed herbestemmen

Chapel, Antwerpen

In het centrum van Borgerhout zien projectontwikkelaar Heem en B-architecten de opportuniteit om een collectief woonproject op te trekken rond een bestaande waardevolle kloostertuin met pastorijwoning en kapel. Door de koppeling met achterliggende magazijnen en garages ontstaat voldoende ruimte voor een project met 24 woningen met 1 tot 3 slaapkamers, gedeelde voorzieningen en kantoorruimtes. Aanvullend zijn er 6 studio's voorzien voor mensen met een beperking, als deel van de wooncoƶperatie Oak Tree Projects. Zij kunnen ook een beroep doen op de begeleiding van de vzw Ondo die kantoor- en ontmoetingsruimtes heeft in het poortgebouw.

Het collectieve woonproject kent een rijke schakering aan collectieve buitenruimtes, naast de private tuinen van de woningen. De besloten kloostertuin wordt uitgebreid met een semi-publiek groen binnengebied, genaamd het 'stadsbos', dat direct toegankelijk is vanaf het poortgebouw. In verdoken hoeken van het terrein zijn twee buitenkeukens met picknicktafels voorzien. Op de derde verdieping van het poortgebouw delen bewoners een buurthuis met buitenzwembad en sauna. De bouwwerken zijn gepland voor het najaar 2021.